Ваучерна схема за предоставяне на услуги

СЛОТ.БГ е одобрена за изработка на интернет сайтове и електронни магазини на стойност 5000 лв. без ДДС по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на малки и средни предприятия” (1. Ваучери - тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги - платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения
2.Ваучери - тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност).

На 31 август в 10 часа стартира приемът на документи за безвъзмездна финансова помощ за изработка на интернет сайтове и електронни магазини на стойност 5000 лв., от която може да се възползвате ако отговаряте на условията на оперативната програма.Ако бъдете одобрени може да изработим за вас вашия сайт или електронен магазин.

За информация: тел. 088 594 3576

Условия за кандидатстване
Приложение 3.1 - Договор с доставчик на ИКТ услуга