BIZZIO

0.00лв.
без ДДС: 0.00лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
Bizzio

GenSoft Bizzio е ERP система от ново поколение.

Предназначена е за клиенти с много големи изисквания към обслужващия ги софтуер.
Продуктът е удостоен със златен медал от Международният Технически Панаир – Пловдив 2010 за най-иновативна ERP система.

GenSoft Bizzio няма стандартна цена. Такава се определя за всеки клиент индивидуално след детайлно проучване на конкретните спецификии изготвяне на Задание за доработка и внедряване.

За по-подробна информация и представяне на продукта, моля свържете се с нас тук!


Сподели

 

Bizzio e ERP система, предназначена за кръг клиенти с много големи изисквания към обслужващия ги бизнес софтуер. Може да се каже, че Bizzio е проектиран като е гледано през очите на хиляди клиенти. Основни акценти в него са:
 
 • Свобода на използване навсякъде и от всякакви устройства;
 • Огромно богатство от поддържани бизнес операции;
 • Заложена Web service технология за максимална гъвкавост и възможност трети страни да доразвиват функционалността му;
 • Изграждане на изцяло нова подсистема (Busy Manager), следяща протичащите бизнес процеси и разпределяща текущите задачи към най-подходящите за изпълнението им служители.
 • Изключителна леснота за разучаване и ползване;
 • Изключително атрактивен потребителски интерфейс;
 • Lego архитектура;
 • Многоезичност.

 

Системата е базирана на най-новите .Net технологии на Microsoft и в частност Silverlight. Silverlight е технология, позволяваща еднократно разработено приложение да работи както през интернет в интернет браузер, така и като инсталирано приложение на конкретен компютър. По-долу без навлизане в детайли са изброени част от плюсовете на технологията Silverlight:
 
 • Работа както през интернет в браузер, така и възможност за инсталация и работа в локален режим;
 • Многоплатформеност и работа във всички популярни браузери;
 • Автоматично обновяване при нова версия на сървера;
 • Изграден около концепцията за Web services, позволяваща независимата разработка на софтуера за сървъра и софтуера за клиента;
 • Изключително богат потребителски интерфейс и мултимедийни възможности;
 • При наличие на графичен процесор се възползва от него, което води до по-гладка работа;
 • Голяма степен на сигурност;
 • Silverlight е основна технология за новия Windows Phone 7, което означава съвместимост и с всички нови мобилни устройства базирани на WP7;

 

Системата работи в рамките на Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox.
Bizzio навсякъде изглежда и се държи по абсолютно един и същи начин. Това показва голямата мобилност и многоплатформеност на продукта, толкова необходима на клиенти, при които бизнес процесите са динамични и се развиват на много нива.
При желание системата може да бъде конфигурирана за ползване и като самостоятелна апликация интернет браузер.
Крайният резултат е сливането на света на десктоп апликациите с този на web приложенията в един общ, запазващ положителните черти и преодоляващ недостатъците и на двата първоизточника. За първи път една и съща система изглежда и работи еднакво като в браузер, така и самостоятелно. Възможностите са безкрайни...
Друга голяма иновативност в GenSoft Bizzio е проектирането му около Web services. Това означава, че теоретически всеки потребител на системата може да я развива без наше участие или трети страни да предлагат допълнителни Plug-in-и към програмата ни. Тук разработчикът има свободата да избере предпочитаната платформа и развойни средства, без да си налага ограничения.
Поддръжката на технологията Web services е изключително важна по две причини:
 •   софтуера може да бъде надграждан нe само от производителя му;
 •   различни системи от различни производители могат да обменят данни, а в ерата на интернет това е конкурентно-определяща възможност.
Модулът Busy Manager е друга иновативна черта на GenSoft Bizzio. Идеята за създаването му тръгва от факта, че във всяка фирма протичат различни по брой и вид бизнес процеси. В тези процеси участват всички служители на фирмата и от дисциплината, организацията и синхрона между тях зависи дали и как ще протекат тези процеси.
Друга интересна част от интерфейса е добре виждащите се, но не изискващи потребителска намеса системни съобщения.
Основната задача на всяка ERP система е да бъде информативна и да предлага редица средства за извършване на анализи на въведената в нея информация. Графичното представяне на данните чрез диаграми и схеми е базов подход за улесняване на възприемането им от потребителя. Този подход е застъпен в Bizzio и присъства във всички важни справки.
Друга изключително полезна функционалност реализирана в Bizzio е възможността към всеки бизнес обект (контрагент, артикул, документ и т.н.) да могат да бъдат приложени произволен брой файлове вкл. картинки, Word, Excel и PDF документи с възможност по-късно да бъдат разглеждани или отпечатвани в различни справки.
 
GenSoft Bizzio няма стандартна цена. Такава се определя за всеки клиент индивидуално след детайлно проучване на конкретните спецификии изготвяне на Задание за доработка и внедряване.

За по-подробна информация и представяне на продукта, моля свържете се с нас тук!