Рекламации

Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.55(1) от Закона за защита на потребителите в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, опаковката и стоката са във вида, в който са получени. В случай, че Клиентът реализира това свое право, същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла на Доставчика и да върне стоката, заедно с нейната гаранционна карта, в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Слот Еоод се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката, ако се налага заплащането им, се извършва за сметка на потребителя. Ако поради някаква причина продуктът който сте получили е дефектен или повреден може да върнете дефектните артикули за замяна, или за да Ви върнем парите. Ако искате да върнете артикул моля свържете се с нас. Ще е необходимо да ни предоставите серийния номер на продукта (ако има такъв), Вашия адрес където да доставим заменената стока, и телефон за връзка. Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация.