Гаранционни условия

Рекламации не се приемат при отпечатване на по-малко копия от посочените за даден консуматив, освен в случаите, когато се появи проблем в качеството на печата или касетата има друг дефект.
Задължително е да се пази оригиналната кутия и да се представи копие на печата, ако проблемът е такъв.
Точка 1. Гаранционната карта се запазва от Купувача до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация задължително се придружава с гаранционната карта.
Точка 2. Гаранционния срок на всички продукти и модули, неописан в гаранционната карта е 12 месеца, с изключение на слушалки и микрофони – 5 дни; CPU и RAM – 10 дни, мишки, клавиатури, вентилатори, тонколони – 30 дни.
Точка 3. Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на фирма Слот ЕООД, само при представяне на гаранционна карта. Транспортните разходи са за сметка на Клиента.
Точка 4. Изделия за ремонт се доставят само в оригинална опаковка и антистатични пликове.
Точка 5. Срока за отстраняване на гаранционни повреди е 10 работни дни. В случай, че в срок от 10 работни дни не може да бъде отстранена повредата на Клиента се предоставя оборотна техника.
Точка 6. При гаранционна замяна на компонент, гаранционният срок на новият модул продължава гаранцията на заменения.
Точка 7. Повреди причинени от лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване условията за експлоатация, незаземяване, токови удари и неизпразвности в мрежата (електрическа, кабелна, телефонна) или по други независещи от Доставчика причини се отстраняват за сметка на Клиента.
Точка 8. Гаранцията отпада, когато липсват или са нарушени фирмените гаранционни лепенки или стикери на производителя.Също така и ако са нарушени лепенките на фирма Слот ЕООД.
Точка 9. Гаранцията отпада при наличие на видими механични или електромеханични повреди (скъсани или изгорели писти; наранени, пукнати,счупени или обгорели компоненти),напластяване на прах, затрудняващ нормалното функциониране на вентилатори или други компоненти и при нарушен външен вид.
Точка 10. Гаранцията отпада при опит за отстраняване на повредата от неоторизирани от фирма Слот ЕООД лица.
Точка 11. Гаранцията не се отнася до повреди причинени от други модули, използвани съвместно с гаранционната техника.
Точка 12. Монтаж на допълнителни компоненти се извършва само от специалисти на фирма Слот ЕООД.
Точка 13. С компютърните системи не е продаден софтуер, освен ако не е описан в гаранционната карта.
Точка 14. При доказано наличие на компютърни вируси, както и за всеки софтуерен проблем фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията.
Точка 15. Не са обект на гаранция LCD (TFT) монитори с по-малко от 7 изгорели пиксела.
Точка 16. Гаранцията не покрива:
- Консумативи - батерии, тонери, крушки, глави за мастилено-струйни принтери, филтри и други;
- Използване на неоригинални или некачествени консумативи довели до дефектиране на продукта.
Точка 17. За непотърсен продукт или модул в срок от 30 дни, Доставчика не носи отговорност.
Точка 18. Посещението на място при клиента се заплаща по ценоразписа на фирмата.
Точка 19. Ако се установи, че изделието работи нормално Купувачът дължи такса в зависимост от тарифите за услуги на фирма Слот ЕООД.