За да бъдат извършени коректно фискализация и регистрация на Вашето ново фискално устройство, е необходимо да дадете вярна информация попълвайки този формуляр!

Моля, проверете ВНИМАТЕЛНО всички данни които попълвате - попълването на грешни данни е на Ваша отговорност! След извършена фискализация на устройството, всички разходи за повторна фискализация са за Ваша сметка !

Всички полета във формулярът са задължителни!

Данни за избраното от Вас фискално устройство

......

Данни за Вашата фирма...

Данни за обекта, в който ще се използва фискалното устройство...

Данни за обратна връзка...

Моля, задайте желани от Вас наименования за департаменти (групи)

...


CAPTCHA Image [ Смени картинката ]